Skip to main content Skip to main nav

12 april 2022

Van maaisel naar insecten naar veevoer

Hoe geef je circulariteit handen en voeten in het waterbeheer? In het project Comysect wordt van laagwaardige organische reststromen, zoals berm- en slootmaaisel, substraat gemaakt voor het kweken van insecten.

Waterbeheerders zijn druk op zoek naar manieren om steeds meer circulair te werken.Denk aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Maar ook bij het beheer en onderhoud van hun watersystemen willen ze circulaire stappen zetten. Daar komen bijvoorbeeld grote hoeveelheden slootmaaisel vrij. Nu vaak een kostenpost. Maar het kan anders. Door deze reststromen te composteren, te fermenteren en er schimmels op te laten groeien (mycoremediatie) kan dit een voedingsbodem zijn voor insecten. Wanneer de insecten op een veilige manier worden geproduceerd, kunnen zij dienen als voedselbron voor bijvoorbeeld kippen of varkens. De insecten kunnen zo het gebruik van minder duurzame grondstoffen (b.v. geïmporteerde soja) in diervoeder verminderen.
 

In dit project Comisect, waar STOWA aan deelneemt, wordt geëxperimenteerd met het maken van veilige en voedzame substraten uit plantaardige organische biomassa. Hierbij wordt voortgebouwd op de kennis en technologie die ontwikkeld is in de champignonteelt. Het project maakt gebruik van de eigenschappen van schimmels om eventuele ongewenste stoffen biologisch af te breken en/of te absorberen (mycoremediatie). Tevens zullen composteertechnieken in combinatie met schimmels worden ingezet om de houtachtige componenten van het maaisel beter verteerbaar te maken voor insecten.

Meer over Comysect en andere corculaire initiatieven in het waterbeheer lees je in onze laatste STOWA ter Info.