31 oktober 2018

Veenbodemdaling aangepakt

Bodemdaling in veenweidegebieden staat volop in de belangstelling. Het Rijk ziet het inmiddels als een belangrijke beleidsopgave. Op 22 november as vindt het Veenomeen plaats, een nationaal congres over bodemdaling geheel gericht op het vinden van een succesvolle aanpak om bodemdaling tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld met het telen van natte gewassen en of de aanleg van onderwaterdrainage.

De presentatie van het Deltaprogramma was goed nieuws voor waterschappen, provincies en gemeenten die te maken hebben veenbodemdaling. Het tegengaan van bodemdaling wordt zowel genoemd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van de stresstest), het Deltaplan Waterveiligheid (effect op overstromingen) en het Deltaplan Zoetwater (effect op waterbeschikbaarheid). Het Rijk wil in dit verband komen tot het oprichten van een Nationaal Programma Bodemdaling.

Dit najaar wordt het derde Nationale congres over bodemdaling georganiseerd, getiteld  Het Veenomeen’. Het Platform Slappe Bodems organiseert dit congres i.s.m. het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, waar ook STOWA bij betrokken is.

 

De aandacht gaat uit naar de resultaten die het afgelopen jaar zijn geboekt rondom het omgaan met bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied. Hierin krijgt ook de geactualiseerde NKB-database van onderzoeksprojecten een plek. De database bestaat nu uit meer dan 90 nationale kennisprojecten,  die na het congres online te vinden zijn.

Bij het verbinden, versterken en ontwikkelen kennis rondom bodemdaling speelt het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Bent u benieuwd naar het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling? Kijk dan op onze site, download de flyer en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Tot slot: afgelopen jaar is de documentaire ‘het zinkende land’ van Manfred van Eijk uitgezonden. Bekijk hem hieronder.

Documentaire Het Zinkende Land