Skip to main content Skip to main nav

20 januari 2022

Vind de weg in het woud van klimaattools!

Nederlandse gemeenten barsten van de kennis over klimaatadaptatie en er zijn talloze kennisproducten beschikbaar. Maar: wat al lang en breed toegepast wordt binnen de ene gemeente, is niet altijd bekend of vanzelfsprekend toepasbaar bij de andere. STOWA verkent daarom samen met Stichting RIONED en het Platform Samen Klimaatbestendig wat er nodig is om bestaande hulpmiddelen, kennisproducten en tools in de regio’s op maat in te kunnen zetten. Onlangs verscheen hierover een artikel in H2O.

Wat heb jij als waterschap of gemeente nodig om makkelijker rekening te houden met aanpassingen aan het veranderende klimaat en extreem weer in jouw organisatie en/of binnen de regio? STOWA en Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig nodigen je uit om hier het gesprek over aan te gaan. Wellicht kunnen we je direct verder helpen of verbinden met een ervaringsdeskundige. Ook helpen we dit jaar bij de organisatie van een aantal kennisbijeenkomsten over klimaatadaptatie in de regio. Heb je interesse? neem dan contact op met Carleen Mesters van STOWA, of met André Rodenburg van het platform Samen Klimaatbestendig.

Meer weten? Lees het gehele artikel in H2O