Skip to main content Skip to main nav

28 oktober 2022

Voorland-experimenten Floodproof Holland

Wat is het effect van voorlanden, zoals zandige kwelders, zandbanken of platen in het kustgebied en de estuaria, op bresontwikkeling in waterkeringen? Dit was één van experimenten die zijn uitgevoerd in het kader van het Living Lab Hedwige Prosperpolder. (Foto overzicht: bovenaanzicht Flood Proof Holland).

De Voorland-experimenten werden uitgevoerd op de testlocatie van Floodproof Holland van de TU Delft, omdat het niet mogelijk bleek de proeven in de Hedwige-Prosperpolder zelf uit te voeren. De uitkomsten van het onderzoek, worden binnenkort verwacht.

Het programma Binnenste Buiten van KRO-NCRV nam deze zomer een kijkje bij Flood Proof Holland om te zien welke experimenten er nog meer worden uitgevoerd om Nederland te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. > Bekijk de film