Skip to main content Skip to main nav

11 mei 2021

Warmte winnen én fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: kan het (uit)?

Weet jij hoe we thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) én fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Deel je idee, maak kans op de hoofdprijs van duizend euro en op verdere uitwerking van je idee in samenwerking met STOWA!

In het nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat woningen en gebouwen in 2050 grotendeels aardgasvrij moeten zijn. Oppervlaktewater heeft grote potentie om in de warmtevraag te voorzien. We zien dan ook een sterke stijging in interesse voor het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater, maar ook afvalwater. De verwachting is dat dit zal doorzetten.

Oppervlaktewater bevat vaak veel voedingsstoffen, zoals fosfor en stikstof, met negatieve effecten op de biodiversiteit in het water. Het verminderen van fosfor is vaak effectief om dichter bij de waterkwaliteitsdoelen te komen. Bij het toepassen van TEO op wijkniveau wordt water verpompt door filters en over warmtewisselaars. Dit kan schadelijk zijn voor de ecologie in het water. Mogelijk biedt het verpompen van dat water echter ook kansen voor

waterkwaliteitsverbetering. ‘Je hebt het water immers al in handen.’ Als we fosfor uit het water kunnen halen bij de TEO-installatie, helpt dat de ecologie in het ontvangende water.

Zo kunnen we het opgepompte water in stedelijk gebied met een betere kwaliteit lozen dan we het hebben onttrokken. Schone energie en verbetering van de ecologie kunnen zo hand in hand gaan.

Deel je idee, maak kans op de hoofdprijs van duizend euro en op verdere uitwerking van je idee in samenwerking met STOWA! Ga naar www.waterinnovatie.ws Let op: je dient je eerst aan te melden als je nog geen login hebt.

Bekijk de STOWA Winnovatie challenge!