08 april 2019

Wat waren uw ervaringen met droogte?

Het Platform Samen Klimaatbestendig is benieuwd naar uw ervaringen met de droogte van 2018. Wat is u bijgebleven? Wat hebt u ervan geleerd? Welke maatregelen hebt u mogelijk genomen, en hoe succesvol waren die? Stuur een mail naar info@samenklimaatbestendig.nl.

Het Platform ‘Samen klimaatbestendig’ brengt professionals bij elkaar rond de vraag hoe je in de eigen omgeving klimaatbestendig wordt. Het is een vierkoppig team dat in opdracht van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wordt gehost door STOWA.

Meer weten? Kijk op www.ruimtelijkeadaptatie.nl/samen/klimaatbestendig/

Bekijk voor meer achtergronden over droogte:

Wat waren uw ervaringen met droogte?