Skip to main content Skip to main nav

09 februari 2022

Wat wil de jonge waterprofessional?

Waterbeheerders zitten te springen om nieuwe aanwas. Met het project ‘Jong Waterbeheer’ achterhaalt STOWA wat ervoor nodig is jonge mensen goed te laten landen in de organisatie. De rode draden? Duiding, verbinding en begeleiding.

De watersector vergrijst: de komende jaren gaan veel ervaren professionals met pensioen. Hun kennis, inzichten en ervaringen mogen niet verloren gaan. Tegelijk heeft de sector dringend jonge medewerkers nodig, met nieuwe kennis. Zeker omdat de wateropgaven in de nabije toekomst enorm zijn. Kennisdeling tussen generaties is dus van groot belang. “In dit project buigen we ons over de vraag hoe jonge waterbeheerders in hun werkpraktijk (het liefst) kennis opdoen. En dan in het bijzonder kennis over droogte. Althans, zo begon het in januari 2020. Maar toen we deze kwestie voorlegden aan een denktank van jonge en ervaren waterbeheerders, verschoof de focus al snel van inhoudelijke vakkennis naar de vraag wat ervoor nodig is om jonge waterprofessionals hun weg te laten vinden in hun nieuwe organisatie,” vertelt initiatiefnemer Fleur van Gool, trainee bij STOWA.

> In STOWA ter Info 81 lees je het gehele verhaal