Skip to main content Skip to main nav

03 januari 2021

Water Governance over transities in het waterbeheer

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Water Governance. De uitgave is geheel gewijd aan transities in het waterbeheer'Er lijken aanleidingen genoeg om de komende jaren in het waterbeheer structureel andere wegen in te slaan. Denk aan technologische ontwikkelingen, maar ook aan de effecten van klimaatverandering en de toenemende maatschappelijke complexiteit. Dit was voor de redactie aanleiding om het laatste nummer van 2020 geheel te wijden aan transities in het waterbeheer. In het nummer pleiten een aantal onderzoekers onder meer voor een structureel andere aanpak van de droogteproblematiek (p. 120-130).

Water Governance, dat wordt uitgegeven door STOWA, gaat over de institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer, afvalwaterbehandeling en drinkwatervoorziening. Deze en andere edities kunt u bekijken op www.water-governance.nl.

> Download WG themanummer ‘In transitie'