Skip to main content Skip to main nav

3 februari 2020

Waterfabriek Wilp in de prijzen

De Waterfabriek Wilp van waterschap Vallei en Veluwe heeft De Vernufteling 2019 gewonnen, de prijs van de branchevereniging van Nederlandse ingenieurs. Volgens de jury is bij de waterfabriek sprake van een heuse 'paradigmashift in zuiveringsland'. Ook STOWA is betrokken bij dit bijzondere project, dat wordt uitgevoerd door Waterschap Vallei en Veluwe, RHDHV, Witteveen+Bos en Aquaminerals.

In de Waterfabriek in het Gelderse Wilp wordt een geheel nieuw zuiveringsconcept gedemonstreerd. In de fabriek draait het niet meer om het zuiveren van afvalwater, maar om het scheiden en terugwinnen van grondstoffen, waaronder schoon water. Dit water wordt 'geëcologiseerd' in een helofytenfilder. Het resultaat: ecologisch gezond water waarmee het waterschap huidige en toekomstige zoetwatertekorten kan tegengaan. Tegelijkertijd worden er ook maximaal andere grondstoffen uit het afvalwater teruggewonnen.

De jury stelde bij de prijsuitreiking vast dat de maatschappelijke relevantie van de waterfabriek groot is.  "Niet alleen worden kostbare grondstoffen teruggewonnen voor gebruik.

De decentrale  toepassingsmogelijkheid van de Waterfabriek is essentieel voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied," zei juryvoorzitter Jacolien Eijer-de Jong. De waterfabriek, die zich momenteel in de testfase bevindt, moet in 2022 operationeel zijn.

In de Waterfabriek Wilp wordt het water bewerkt in een compacte installatie waarin verschillende scheidings- en fractioneringstechnieken worden toegepast, zoals fijnzeven, elektrocoagulatie, Dissolved Air Flotation (DAF), nanofiltratie en ionenwisseling.

Het project ontvangt financiële steun uit het LIFE Programma van de Europese Unie. LIFE is een subsidieprogramma met als doel innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur, milieu- en klimaatbeleid.

> Naar de website van de Waterfabriek

Hoe werkt de waterfabriek?