Skip to main content Skip to main nav

17 oktober 2022

Waterschadeschatter verbeterd: betere graslandfuncties en actuele landgebruikerskaart

De Waterschadeschatter is een online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. Onlangs zijn enkele aanpassingen doorgevoerd die het instrument nog nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker maken.

Waterschappen hebben - mede met het oog op klimaatverandering - veel aandacht voor het inschatten van de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. De Waterschadeschatter helpt ze hierbij. Het instrument maakt een inschatting van de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur, gewassen e.d. als gevolg van optredende wateroverlast door inundatie. Met de Waterschadeschatter kunnen scenario’s doorgerekend worden van mogelijke maatregelen, zoals het aanleggen van waterberging. Hiermee kan berekend worden of de kosten van maatregelen opwegen tegen de baten (in concreto: minder schade door lagere inundatiediepten). De huige actualisatie bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Het verbeteren van de graslandfunctie. Uit het project Slim Watermanagement  'Vervolg kosteneffectiviteit ARK-NZK' bleek dat de oude graslandfunctie de schade overschatte. Nieuwe getallen zijn in deze functie doorgevoerd.
  2. Actualisatie van de landgebruikskaart. Deze kaart, met een hoge resolutie van 0,5x0,5m, is van grote waarde voor het berekenen van schade, omdat deze in een groot detail het landgebruik weergeeft. Voor informatie over de opbouw en de lagen van deze kaart kan de de online documentatie (paragraaf 3.2) geraadpleegd worden.

Zelf aan de slag met de Waterschadeschatter? Ga direct naar  www.waterschadeschatter.nl

Nieuwsgrierig naar de nieuwe landgebruikerskaart? Ga dan naar: http://stowa.lizard.net.

In de online GIS viever zijn de landgebruikerskaart (en ook meest recente hoogtekaart) te bekijken. Na registratie (gratis) via servicdedesk@nelen-schuurmans.nl kun je deze kaarten via de catalogus downloaden. Er zijn ook eerdere versies beschikbaar.

Hieronder een screenshot van de Waterschadeschatter.