20 juli 2018

Waterwijzer berekent droogteschade

Is de 'Waterwijzer Landbouw' in staat adequate schadeberekeningen te maken voor het huidige droge jaar 2018. Die vraag kwam de afgelopen weken naar voren. WENR-onderzoeker Martin Mulder deed daarop een aantal berekeningen waaruit blijkt dat de huidige droogte goed in de pas loopt met 1976, hèt recordjaar voor droogte in Nederland. Uit deze berekeningen blijkt dat grasland meer te lijden heeft van droogte dan snijmais (dat gevoeliger is voor koude en nattigheid dan voor droogte).

De ‘Waterwijzer Landbouw', ontwikkeld door STOWA en een groot aantal andere partijen,  kwantificeert de invloed van waterhuishoudkundige/hydrologische veranderingen op de landbouw. Het gaat om schade door (te) natte, (te) droge of (te) zoute omstandigheden door veranderende waterhuishouding, zoals nu als gevolg van de aanhoudende droogte. Op basis van de uitkomsten kun je gaan kijken hoe als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor de landbouw.

In dit project werkt Wageningen Environmental Research (WENR) samen met KWR en de Bakelse Stroom hard aan methodieken die hiervoor kunnen worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel ‘Waterwijzer Landbouw’ een methode voor het bepalen van het effect van hydrologie op de landbouwproductie. In september 2018 komen de instrumenten beschikbaar.

Hiernaast ziet u de ontwikkeling van bovengrondse biomassa bij grasland. In het voorjaar laat de gewasontwikkeling nog een gemiddeld beeld zien, maar in de maanden juni en juli is er sprake van een behoorlijke afvlakking. In groen de periode 1970-2017, in oranje het jaar 1976 en in rood het jaar 2018.

Voor snijmais is de ontwikkeling op dit moment gemiddeld. Ook 1976 was niet het slechtste jaar voor maïs. Ook hier in groen de periode 1970-2017, in oranje het jaar 1976 en in rood het jaar 2018.