28 juni 2018

We gaan 'slim malen'

Na de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn gemalen de grootste energiegebruikers van de waterschappen. Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen en tegelijkertijd flexibiliteit bieden aan de elektriciteitsmarkt. Zo kunnen waterschappen ook een rol spelen in de energietransitie. Het onderzoek en de pilots bevinden zich in de beslissende fase.

“De huidige bemalingsmodellen houden nog geen rekening met de soms sterk variabele buitenwaterstand, het echte energiegebruik en de variabele energieprijzen, aldus Deltares onderzoeker Ivo Pothof. Dat gaat bij slim malen wel gebeuren: "In feite kun je het watersysteem zien als een grote batterij met een opslag van ruim 1700 megawattuur (MWh) en een vermogen van 200 MW. Deze batterij wordt opgeladen door het neerslagoverschot en ontladen door de gemalen. Als je dat kunt inzetten om de pieken op de energiemarkt af te vlakken lever je een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.”

Slim Malen is een onderzoeksproject in het kader van de Green Deal Energie uit 2016. Hierin hebben Rijk en waterschappen afgesproken om in 2025 CO2-neutraal te werken. Michelle Talsma is namens STOWA betrokken bij de Green Deal en Slim Malen: ‘Slim Malen is een belangrijk project in de Green Deal. Het gaat namelijk niet alleen over energiebesparing of -opwekking, maar het speelt een aanzienlijke rol in de energietransitie.’

Het onderzoeksproject wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. Alle kennis wordt dan door Deltares beschikbaar gesteld via een open source toolbox. STOWA brengt een rapport uit en organiseert een kennisdelingsdag.

Slim Malen is een project waaraan en groot aantal partijen deelnemen: STOWA, RVO, TU Eindhoven, RWS-WVL, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Wetterskip Fryslân, Waterschappen Zuiderzeeland, Rivierenland, Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta, Nelen & Schuurmans, e-Risk Group, Eneco, Delta, Alliander EXE, Actility, XYLEM Water Solutions en Kisters NL.

Meer weten? Bekijk de onderstaande animatie, of ga naar  www.slimmalen.nl.

Hoe werkt slim malen?