15 april 2019

Webapplicatie AqMaD vernieuwd

Op maandag 15 april hebben STOWA en Deltares de nieuwe webapplicatie van AqMad gepresenteerd. Hiermee krijgen waterbeheerders een goede indicatie van de abiotische condities van oppervlaktewateren, aan de hand van de aanwezige soortensamenstelling. Het instrument helpt waterbeheerders bij het maken van ecologische watersysteemanalyses, en vormt een goede aanvulling op de systematiek van Ecologische Sleutelfactoren (ESF's).

AqMaD identificeert fysische en chemische knelpunten in een water (stromend of stilstaand), op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit de KRW) gewenste algen, water- en oeverplanten, macrofauna en vissen. Dit geeft handvatten voor het nemen van gerichte maatregelen. Met het instrument kunnen ook de effecten van genomen maatregelen worden gemonitord: worden knelpunten inderdaad opgelost, en komen er geen nieuwe knelpunten voor in de plaats?

 

De eerste versie van AqMaD (2008) werd ontwikkeld door Riegman & Starink Consultancy en bevatte alleen data over waterplanten. Vandaar de naam AqMad: Aquatische Macrofyten Diagnose. In opdracht van STOWA heeft Deltares het instrument verder ontwikkeld en uitgebreid met andere soortgroepen, zoals diatomeeën, macrofauna en vis. Naast deze uitbreiding zijn ook de mogelijkheden om de resultaten te presenteren sterk verbeterd.

> Naar AqMaD