Skip to main content Skip to main nav

28 april 2021

Webinars All Risk

Het onderzoeksprogramma All Risk onderzoekt samen met HWBP het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA. De komende maanden vindt een aantal webinars plaats om de belangrijkste bevindingen met alle betrokkenen te bespreken.

Om de resultaten goed op waarde te kunnen schatten, is discussie nodig tussen onderzoekers, projectmanagers en geïnteresseerde professionals van buiten All Risk. In een serie van negen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021, willen we de kernboodschap en belangrijkste bevindingen vanuit All Risk bespreken, aan de hand van onderstaande topics. Je kunt je nu al opgeven voor de eerste twee webinars:

  1. Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk? (Maandag, 17 mei)
  2. Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping? (Donderdag, 27 mei)
  3. Ondergrond karakterisatie (Woensdag, 2 juni)
  4. Modelleren van golfoverslag (Donderdag, 10 juni)
  5. Verbeteren van dijkstabiliteits-analyses (Woensdag, juni 16)
  6. Risicogebaseerde inspecties en interacties faalmechanismes (Donderdag, juni 24)
  7. Voorlanden (Donderdag, juni 29)
  8. Beter gronddata of beter gedragsdata? (Maandag, juli 25)
  9. Verder kijken dan versterken (Na de zomer)