Skip to main content Skip to main nav

2 oktober 2019

Werkconferentie Groene Daken

Op 25 september jl. hielden het Nationaal Daken Plan (NDP), KNW Waterwerk en STOWA een speciale werkconferentie. Meer dan 100 deelnemers werkten vanuit verschillende invalshoeken aan de strategische agenda voor het NDP. Het ‘Nationaal Daken Plan’ is een vervolg op de Green Deal Groene Daken (GDGD).

Een aantal pakkende pitches zette tijdens de conferentie de toon voor de eerste ronde brainstormsessies. Vanuit het perspectief van overheden, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten, burgerinitiatieven en verzekeraars bespraken de deelnemers met elkaar hoe het NDP de komende jaren moet bijdragen aan het pakken van kansen. In de tweede ronde brachten de deelnemers acties naar voren vanuit de verschillende maatschappelijke opgaven. Immers een slim ingericht dak biedt combinaties van oplossingen voor klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en fysiek en mentaal welzijn.

Dat er nog veel kansen op het daklandschap liggen werd duidelijk door de slimme combinaties en kansen die divers samengestelde groepen met elkaar formuleerden, zoals een ‘compostdak’, een ‘schaamdak’, betere ketensamenwerking en een groenfonds voor nieuwe en bestaande bouw. Toen één van pitchers vroeg wie van de aanwezigen eigenlijk al zélf een groen dak heeft, stak een krappe 50 procent van de deelnemers een hand in de lucht. Ook daar is nog een wereld te winnen! Er liggen veel kansen, en de grootse uitdaging is het slim combineren van de opties op het gebied van groen, energievoorziening, waterberging én sociale functies. Een afwegingskader kan hierbij helpen. Daarnaast brachten deelnemers de vraag om slimme combinaties van beleidsmaatregelen naar voren.

Enkele ‘must-haves’ voor het Nationaal Daken Plan die de deelnemers tijdens de wrap-up van de werkconferentie aantipten: het moet meer over ‘rode daken’ gaan met een duidelijke sociale gebruiksfunctie, en bomen óók op het dakenlandschap, in kaart brengen wáár de daken kunnen aanhaken op benodigde biodiversiteit, een afwegingskader ontwikkelen, de zichtbaarheid van het dak, marktcommunicatie over de kansen van product naar eindgebruiker, duidelijke normen en kennisoverdracht, betere cijfers en onderzoek naar kansen stikstof opnemen, de kennis van vandaag in het onderwijs en bij de vergunningverleners. Het voorstel voor een duidelijke spokesman of spokeswoman voor multifunctionele daken vond tot slot duidelijk bijval in de zaal.

Uiteindelijk zijn er zoveel ideeën gelanceerd tijdens de werksessies, dat de tijd te kort was om deze tijdens de dag volledig te bundelen en te prioriteren tot concrete projectideeën. De procesbegeleiders Anne-Marie Bor en Carleen Mesters van het Nationaal Daken Plan gaan met al deze input aan de slag. Zij leggen op korte termijn de projectideeën en de nieuwe input van deze waardevolle dag voor aan de partners van het Nationaal Daken Plan. Met als doel om tot concrete acties én samenwerking te komen voor de verdere ontwikkeling van het dakenlandschap met het National Daken Plan 2020-2023.

Meer weten? Kijk op de website van de Green Deal Groene Daken