Skip to main content Skip to main nav

24 mei 2019

Windturbines op waterkeringen

Op dinsdag 18 juni organiseert de Unie van Waterschappen samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een bijeenkomst over windturbines nabij waterkeringen.

De basis voor deze bijeenkomst is de handreiking Windturbines Waterkeringen. Deze handreiking is opgesteld door het Kennisnetwerk Windturbines nabij Waterkeringen. De handreiking bestaat uit drie delen. U vindt de delen 'Wetgeving' en 'Bestuur & Beleid' op onze website. Het deel 'Techniek' wordt binnenkort in concept verwacht. 

De handreiking is opgesteld door het ‘Expertisenetwerk windturbines nabij waterkeringen’ dat in 2015 is opgericht, naar aanleiding van de Green Deal Energie tussen de waterschappen en het Rijk. STOWA faciliteertdit netwerk. Doel van dit netwerk is het verzamelen en delen van kennis over ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van windturbines nabij waterstaatswerken.

Het expertisenetwerk zal samen met STOWA de handreiking als portaal voor landelijk beschikbare informatie uitdragen en zodoende bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van het waterkeringsbelang bij omgevingspartijen.

> Meer informatie en aanmelding