20 november 2019

www.aquathermie.nl

Onlangs is de website van het Netwerk Aquathermie (NAT) gelanceerd. Op www.aquathermie.nl vindt u allerhande informatie over de verschillende sporen van de Green Deal Aquathermie: Kennis & Onderzoek, Governance & Financiering en Praktijk. Ook vindt u er veel gestelde vragen én antwoorden over aquathermie en een bibliotheek met relevante documenten.

Het Netwerk Aquathermie geeft invulling aan de doelen van de Green Deal Aquathermie, als onderdeel van het Klimaatakkoord. Het netwerk brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen, om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Hiervoor ontwikkelen en delen partijen en partners in het netwerk kennis en praktijkervaringen met aquathermie. STOWA is een van de ondertekenaars van de Green Deal Aquathermie.

> Naar de website