29 augustus 2018

Zandzak lijkt verleden tijd

RWS, de waterschappen, Defensie en de TU Delft beproefden in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe technieken én de traditionele zandzakken om een dreigende overstroming te voorkomen. Het evenement werd georganiseerd door VP Dellta en vond plaats op 31 mei. STOWA nam deel aan de proeftuin. Belangrijkste conclusie: de tijd van zandzakken lijkt voorbij.

De deelnemers trainden het werken met drie innovatieve noodkeringen: de Tubebarrier, de Slamdam, de Boxbarrier én de traditionele zandzakken. De Tubebarrier is een verankerde buis/tunnel van flexibel materiaal, die volloopt met water en zo een waterkering vormt. Ook de Slamdam vormt een dam door flexibele kunststofcompartimenten aan elkaar te verbinden en vol te laten lopen. De Boxbarrier bestaat uit losse, aan elkaar gekoppelde bakvormige elementen. Ook die worden met water gevuld. De nieuwe systemen zijn snel met weinig mankracht aan te leggen. Nadat onder tijdsdruk was geoefend volgde nog een proef in de vorm van een wedstrijd. Daarin legde de zandzakken het duidelijk af tegen de nieuwe technieken.

De dag was opgezet door het Water Risk Training Expertise centre (WTEc) samen met de landelijke werkgroep WIKI-Noodmaatregelen. Defensie is een samenwerkingspartner in WTEc, samen met Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen.

Bekijk hieronder een impressie van de dag.