07 november 2019

Zoetwatermaatregelen? Droogterisico's!

Nederlandse onderzoekers hebben een risicobenadering ontwikkeld voor droogte. Hiermee is het mogelijk om, net als voor waterveiligheid, zoetwatermaatregelen te baseren op informatie over risico's. Onlangs verschenen het eindrapport en een artikel over dit onderwerp in vakblad H2O.

> Download het eindrapport

>Lees het artikel in H2O

In de droogterisicobenadering wordt rekening gehouden met de kans op droogte én de potentiële negatieve gevolgen van droogte voor de maatschappij. Hiervoor wordt zowel de variabiliteit van droogtecondities (waaronder neerslagtekort, afvoertekort, de combinatie daarvan en verloop in de tijd) als de impact van droogte op de belangrijkste watergebruikers gekwantificeerd en zo mogelijk vertaald in een economisch effect.

Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat het mogelijk is een risicobenadering te ontwikkelen en toe te passen in een aantal case studies. De risicobenadering leidt tot aantoonbaar betere resultaten door te werken met een langjarige reeks in plaats van karakteristieke jaren, omdat een langjarige reeks beter de spreiding in ruimte en tijd van droogtegebeurtenissen beschrijft.

Hte project is uitgevoerd in het kader van het Europese Horizon 2020 programma IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes. Dit is een programma om Europa’s kwetsbaarheid voor extreme hydrologische condities te verminderen. Het vierjarige programma wordt eind van dit jaar afgesloten.> Meer informatie op www.imprex.eu