11 augustus 2020

Zomerse hitte, hevige buien...

Tijdens zomerse hitte vallen er ook vaak hevige buien. Maar hoeveel extreme neerslag kun je op enig moment verwachten? Eind 2019 werd een complete set actuele producten opgeleverd voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden. Die geeft waterbeheerders en gemeenten optimaal inzicht in de hemelwaterbestendigheid van stad en ommeland. Op 22 september a.s. geeft PAOtm i.s.m. STOWA een cursus die u helpt bij het gebruik van deze nieuwe statistieken.

Hoe kwetsbaar is een woonwijk voor extreme neerslag? Hoeveel neerslag kan een polder aan voordat die inundeert? Bij welke neerslaghoeveelheden treedt een beek buiten haar oevers en lopen aangrenzende gronden onder water? Welke maatregelen kunnen we nemen om dat alles te voorkomen, en hoe effectief zijn die? Dergelijke vragen worden steeds belangrijker, nu we door klimaatverandering vaker te maken krijgen met extreme neerslag. Als je deze vragen goed wilt beantwoorden, moet je precies weten hoeveel neerslag je kunt verwachten. Maar ook of er regionale verschillen zijn, of tussen zomer en winter. Waterbeheerders, maar bijvoorbeeld ook gemeenten, beschikken met de statistieken over een actueel, samenhangend pakket aan neerslagproducten om al deze vragen te beantwoorden.

De statistieken zijn ontwikkeld door het KNMI en HKV, in opdracht van STOWA, Tijdens de cursus leert u hoe u met de statistieken kunt berekenen hoe gevoelig een specifieke plaats of gebied is voor wateroverlast én wat de effecten zijn van maatregelen om dit tegen te gaan. > Meer informatie over de cursus

Over de nieuwe neerslagstatistieken is een handzame brochure verschenen. > Klik hier

In het achtergrondrapport dat is verschenen leest u welke keuzes zijn gemaakt bij het afleiden van alle statistische producten. > Klik hier

Tot slot: de statistische informatie zelf kunt u vinden op meteobase.nl