Skip to main content Skip to main nav

5 februari 2019

Zonnepanelen op dijken? Ja, mits….

Het plaatsen van zonnepanelen op dijken kan een aardige bijdrage leveren aan de nationale energievraag. Wanneer de meest geschikte dijktypen* worden ingericht met PV-systemen, zouden ze tot 700 duizend huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien, aldus de opstellers van het STOWA-rapport ‘Zon op Dijken’.

In het rapport wordt een overzicht gegeven van de zaken waarmee bij het plaatsen van zonnepanelen rekening moet worden gehouden. Zo mag de plaatsing de waterkerende functie van de dijk niet in gevaar brengen. Denk aan de ersosiebestendigheid en de golfslagbestendigheid. Ook moet rekening worden gehouden met mogelijk aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.

 

Dit jaar gaan er twee pilots lopen met zonnesystemen op dijken, onder meer op de Knardijk, een compartimenteringsdijk in Flevoland. Er wordt vooral gekeken of de geplaatste systemen voldoen aan de waterveiligheidsvoorwaarden uit het rapport.

*Dijktypen wakerzeedijk Noord en Zuidwest Nederland, Meerdijken, Gesloten Dammen (indeling naar Dijkenatlas, 2014)