28 oktober 2019

Zoutmodellering in NHI

In de zomer van 2019 is gestart met de actualisatie van de zoet- zout grondwatermodellering in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. Onlangs verscheen de eerste in een reeks nieuwsbrieven over dit project.

> Lees de nieuwsbrief over actualisatie zoutmodellering

Zoet grondwater is essentieel voor de bereiding van drinkwater, voor landbouw, natuur en industriële doeleinden. Ondergrondse activiteiten nemen toe en vergroten de druk op het grondwatersysteem. Denk daarbij aan bodemenergie, ondergrondse waterberging, winning van brakwater en lozing van brijn. Tegelijkertijd worden de zoete (strategische) grondwatervoorraden bedreigd door versnelde zeespiegelstijging en klimaatverandering.

Hydrologische modellen simuleren de beweging van het water en ondersteunen beleidsmakers en beheerders bij het nemen van beslissingen over water. Er zijn veel typen modellen, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben betrouwbare en eenduidige informatie nodig om goede resultaten te leveren. Daarom werken hydrologen en dataspecialisten aan de ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Dit is een ‘gereedschapskist’ met enerzijds hydrologische basisdata en anderzijds software-tools om deze data bruikbaar te maken voor de modellen.