31 augustus 2020

Zoutmodellering in NHI

In de zomer van 2019 is gestart met de actualisatie van de zoet-zout grondwatermodellering in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Hiermee is een volgende belangrijke stap gezet in een goede modellering van de hydrologie in het Nederland. Dat wordt - mede in verband met de effecten van klimaatverandering - steeds belangrijker.

Hydrologische modellen simuleren de beweging van het water (en de stoffen erin) en ondersteunen beleidsmakers en beheerders op die manier in bij het regionale en landelijke waterbeheer. Er zijn veel typen modellen, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben betrouwbare en eenduidige informatie nodig om goede resultaten te leveren. Daarom werken hydrologen en dataspecialisten aan de ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Dit is een ‘gereedschapskist’ met enerzijds hydrologische basisdata en anderzijds software-tools om deze data bruikbaar te maken voor de modellen.
Tot dusver was de zoet-zoutmodellering in het NHI niet optimaal. Maar het is wel belangrijk. Zoet grondwater is essentieel voor de bereiding van drinkwater, voor landbouw, natuur en industriële doeleinden. Maar de laatste decennia nemen ondergrondse activiteiten toe en deze activiteiten vergroten de druk op het (zoete) grondwatersysteem.
 

Denk daarbij aan bodemenergie, ondergrondse waterberging, winning van brakwater en lozing van brijn. Tegelijkertijd worden de zoete (strategische) grondwatervoorraden bedreigd door versnelde zeespiegelstijging en klimaatverandering.

De werkzaamheden voor de actualisatie van de zoet-zoutmodellering bestonden uit het opzetten en vullen van een Toolbox NHI zoet-zout en het ontwikkelen van een landsdekkende zoet-zout grondwatermodel, het LHM zoet-zout. Dit model wordt in de toekomst onder meer ingezet om de effecten van stijgende zeespiegelrijzing op de zoutgehaltes in het grondwater te berekenen.

Onlangs verscheen een NHI- nieuwsbrief die uitgebreid ingaat op de actualisatie van de zoutmoddellering. Alle tools en bestanden die ontwikkeld zijn ten behoeve van de zoet-zout modellering zijn vanaf nu ook vrij beschikbaar op http://nhi.nu/nl/index.php/uitvoering/nhi-zoet-zout/