Skip to main content Skip to main nav

Beoordeling Inspectie-instrumenten voor persleidingen: onderzoek in testopstelling

Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar de prestaties en het toepassingsbereik van innovatieve inspectietechnieken, in een testopstelling. De testopstelling bevat typische schadepatronen die door de inspectietechnieken kunnen worden opgespoord. De opstelling is gebouwd in de grootschalige testfaciliteit van het Duitse onderzoeksinstituut IKT.

Afvalwaterpersleidingen zijn belangrijke schakels in het afvalwatersysteem. Als slagaders transporteren de persleidingen het afvalwater vanuit de (eind)gemalen naar een volgende kern, of naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. Persleidingen in Nederland vertegenwoordigen een geschatte vervangingswaarde van circa drie miljard euro. Bij constructief falen van een persleiding is in bepaalde situaties sprake van een ernstige calamiteit. Op dit moment is er echter nauwelijks zicht op de actuele conditie. Daardoor is er ook onvoldoende inzicht in de faalkans van afvalwaterpersleidingen. Uit al gedane inspecties blijken grote delen nog goed te zijn. Regelmatig blijkt echter ook dat specifieke delen op korte termijn vervangen moeten worden.

Vanwege de in de praktijk oplopende faalfrequentie groeit de behoefte aan methodes die betrouwbare informatie geven over de constructieve staat van afvalwaterpersleidingen. Het afgelopen decennium zijn daartoe mogelijk geschikte instrumenten ontwikkeld en in de praktijk al beproefd. Een onafhankelijke vergelijking van de toepassingsmogelijkheden en te bereiken nauwkeurigheden was nog niet beschikbaar.

De resultaten van de inspectie-instrumenten in de testopstelling laten zien dat ultrasone inspectietechnieken de meeste schades goed kunnen detecteren. De detectie van de locatie van lekkages en wanddikteverlies was correct. De grootte van individuele lekken bleek wel een uitdaging te zijn. Ook afzettingen en ovalisatie werden correct geïdentificeerd in de testopstelling. Inspectie met hydrofoonmeting bleek in de testopstelling gehinderd door de aanwezigheid van (meegevoerde) lucht in de leiding.