Skip to main content Skip to main nav

Klimaatkennis en de regio's

STOWA wil op regionale schaal en 'op maat' kennis aanbieden op het gebied van klimaatadaptatie, op basis van de reeds ontwikkelde en beschikbare kennis, tools en instrumenten van STOWA en Stichting RIONED. Het bureau Stroom en Onderstroom voert hiervoor een verkenning uit naar de mogelijkheden die er zijn om aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen en de initiatieven van het van Platform Samen Klimaat Bestendig.

Op basis van een overzicht van bestaande tools en producten vinden in dit project gesprekken plaats om de wensen en belangen in een aantal regio’s verspreid over het land op te halen. Door aan te sluiten bij het bestaande initiatief van Platform Samen Klimaatbestendig streeft STOWA ernaar kennis en inzichten naar behoefte te delen in de regio’s en tegelijkertijd vragen en wensen voor verdere kennisontwikkeling op te halen. Daarmee voorkomen we versnippering voorkomen en vergrote we synergie en efficiëntie. De gesprekken en de resultaten daarvan vormen daartoe de opmaat.