Skip to main content Skip to main nav

NATuur-gebaseerde aanpak voor klimaatrobuuste, duurzame en waardevolle zandlandschappen

Hoe kunnen we natuurlijkere, gezondere zandgronden creëren? Zodanig dat natuurlijke processen de ruimte krijgen en benut worden. In dit project ontwikkelt een multidiciplinair team van onderzoekers op basis van uitgebreid (praktijk)onderzoek een wetenschappelijk onderbouwd toekomstperspectief. Het natuurlijke landschap is het uitgangspunt

Het gaat niet goed met het Nederlandse zandlandschap. De druk op de zandgronden is hoog en afkomstig van diverse fronten. We gebruiken de grond voor landbouw en industrie, halen ons drinkwater eruit en wonen en recreëren erop. Klimaatverandering voert deze druk verder op. Willen we dat alle functies op duurzame wijze naast elkaar kunnen blijven bestaan, dan moeten we ingrijpen. Een landschap creëren waar natuurlijke processen de ruimte krijgen en benut worden, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en geholpen door de technieken van de 21ste eeuw.

Hoe dat dan precies moet, is natuurlijk de hamvraag én een kwestie waarover een groot aantal partijen overeenstemming moet bereiken. Een multidisciplinair team gaat op basis van uitgebreid (praktijk)onderzoek een wetenschappelijk onderbouwd toekomstperspectief ontwikkelen. Het team bestaat uit experts van Wageningen University & Research, de Radboud Universiteit (Nijmegen), HAS Hogeschool (Den Bosch), de Vrije Universiteit (Amsterdam) en de Universiteit van Keulen.

Het NWO-project wordt gefinancierd door ruim twintig partijen, waaronder STOWA, waterschappen Aa en Maas, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en de Dommel en de provincies Noord Brabant, Drenthe en Overijssel.

> Meer informatie