Skip to main content Skip to main nav

Big Data en wateroverlast

In dit project wordt in opdracht van de STOWA commissie 'Wateroverlast' onderzocht welke mogelijkheden big data en datascience bieden voor het inzichtelijk maken van oorzaken (en daarmee ook oplossingsrichtingen) voor wateroverlast.

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) verkent in het project kansrijke mogelijkheden voor datascience toepassingen. Ook werkt men een praktijkvoorbeeld uit ter illustratie. Verder worden enkele workshops georganiseerd met waterbeheerders voor aanscherping van de vraag, data-acquisitie en bespreking van de resultaten.