Skip to main content Skip to main nav

Commissie Wateroverlast

Vanuit drie STOWA programmacommissies is in 2016 een (tijdelijke) gezamenlijke commissie Wateroverlast ingesteld om programmaoverstijgende kennisvragen rondom wateroverlast in gezamenlijkheid te gaan definiëren.

Naar aanleiding van wateroverlast in het voorjaar 2016 en eerdere gebeurtenissen als in Kockengen hebben drie programmacommissies binnen STOWA  - Waterketen, Watersystemen, Waterkeren - is een tijdelijke, gezamenlijke commissie Wateroverlast ingesteld. Deze commissie heeft zich tot doel gesteld programmaoverstijgende onderzoeksvragen te definiëren op het gebied van (klimaat en) wateroverlast die gezamenlijk worden opgepakt door gemeenten en waterschappen.

De commissie heeft verkend welke kennisvelden kunnen worden onderscheiden en welke issues spelen. De volgende kennisvelden zijn geïdentificeerd:

    1.    Integrale risicoanalyse en -benadering
    2.    Communicatiestrategie
    3.    Bestuurlijke legitimatie (governance)
    4.    Big Data
    5.    Techniek
    6.    Ruimtelijke impact – maatregelen – kosten/baten

Veel van deze kennisvragen worden opgepakt in afzonderlijke projecten. Voor meer informatie over de commissie kunt u contact opnemen met Michelle Talsma.