Skip to main content Skip to main nav

RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers

De loop van een groot aantal Nederlandse rivieren wordt de komende jaren flink aangepakt om de zelfvoorzienendheid te vergroten, water veilig af te kunnen voeren en natuur te ontwikkelen. Nog onbekend is hoe de bodem, oevers en uiterwaarden zullen reageren op deze aanpassingen. Het onderzoeksprogramma RiverCare gaat meten wat die veranderingen zijn om te kunnen voorspellen wat de effecten op langere termijn zijn, zowel fysisch als biologisch.

Als dit bekend is, kunnen rivieren gericht onderhouden worden. De opgedane kennis wordt ook gebruikt als Nederlands exportproduct: rivierbeheer voor laaglandrivieren. Wereldwijd stijgt namelijk de overlast door overstromingen van rivieren. Nederlandse bedrijven worden vaak ingeroepen om te helpen bij het oplossen en voorkomen hiervan.

Specifieke vragen die aan bod komen zijn onder meer:

  • Hoe kan de zelfvoorzienendheid van regionale riviersystemen worden verbeterd? Welke maatregelen dragen significant bij aan het vasthouden van water en het reduceren van piekbeelastingen, bij veranderende klimatologische omstandigheden.
  • Wat is het effect van de strategieën die zich richten op zelfvoorzienendheid van regionale watersystemen op hoofdwatersystemen, en omgekeerd: wat is het effect van maatregelen in hoofdwatersystemen op regionale watersystemen?
  • Welke hydrologische en morfologische kunnen we verwachten in regionale watersystemen, in reactie op rivierherstelmaatregelen gericht op zelfvoorzienendheid.

Het onderzoeksprogramma is een zogenoemd perspectiefprogramma en krijgt een belangrijke financiële bijdrage via het financieringsinstrument 'STW - Perspectief voor de Topsectoren'. Karakteristieken van perspectiefprogramma’s zijn het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met dan wel medefinanciering door private partijen en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap. De financiering komt van het ministerie van Economische Zaken. STOWA is medefinancier van het programma.

RiverCare is een samenwerking van Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, TU Delft, Wageningen Universiteit, drie kennisinstituten, acht bedrijven en negen andere organisaties, waaronder STOWA.

Meer over RiverCare >

RiverCare, where multiple actors work together!