Skip to main content Skip to main nav

Programmacommissies STOWA

Voor meer informatie en het indienen van projectformulieren zie

Suggesties voor kennisontwikkeling

 

Programmacommissie Watersystemen (PCW)

Vergaderdata 2022: 10 maart, 16 juni, 8 september, 10 november

 • Auke de Ridder - Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorzitter)
 • Rob Merkelbach - Waterschap Aa en Maas 
 • Jody de Brouwer - Waterschap Scheldestromen
 • Michael Bentvelsen - Unie van Waterschappen
 • Vincent Beijk - Rijkswaterstaat
 • Erik de Haan - Provincie Zuid-Holland
 • Ruud Kersten - Rijkswaterstaat
 • Pieter Waaijer - Waterschap Vallei en Veluwe
 • Roel Bronda - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Joost van der Cruijsen - Waterschap De Dommel
 • Marcela Laguzzi - Waterschap Brabantse Delta
 • Mark Kramer - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Wim van Oosterom - IPO
 • Jos van Duijnhoven - Het Waterschapshuis
 • Tessa van der Wijngaart - STOWA
 • Michelle Talsma - STOWA

Programmacommissie Waterkeren (PCWK)

Vergaderdata 2022: 20 april, 21 juni, 15 september, 16 november

 • Rixt Wierda - Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorzitter)
 • Elise Reincke - Wetterskip Fryslân
 • Dolf Moerkens - Unie van Waterschappen
 • Marcel Bottema - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Roy Hendriks - Provincie Gelderland
 • Marieke Hazelhoff - Rijkswaterstaat  Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Leontien Barends - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Petra Goessen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Carola van Gelder-Maas - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Marian Booltink - Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Guiljam van der Schelde - Waterschap Scheldestromen (agendalid)
 • Wout de Vries - Rijkswaterstaat
 • Jan Willem Nieuwenhuis - Waterschap Noorderzijlvest
 • Hanneke Kloosterboer - Waterschap Aa en Maas
 • Ronny Vergouwe - Waterschap Rivierenland
 • Oscar van Dam - STOWA
 • Henk van Hemert - STOWA
 • Ludolph Wentholt - STOWA 
 • Robin Biemans - STOWA
 • Ferdi Timmermans - STOWA (interim)

Programmacommissie Afvalwatersystemen (PCAW)

Vergaderdata 2022: 17 maart, 16 juni, 15 september, 17 november

 • Mariska Ronteltap - Hoogheemraadschap van Delfland (voorzitter)
 • Merle de Kreuk - TU Delft
 • Andries Vonken - WBL
 • Gerard Rijs - Rijkswaterstaat
 • Rafael Lazaroms - Unie van Waterschappen
 • Olaf Duin - Waterschap Hollandse Delta
 • Len Nooteboom - Waterschap Brabantse Delta
 • Meinhard Eekhof - Waterschap Vechtstromen
 • Maarten Boersen - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hans Kuipers - Waterschap Zuiderzeeland
 • Cora Uijterlinde - STOWA

Programmacommissie Waterketen (PCWatKet)

Vergaderdata 2022: 16 maart, 9 juni, 8 september, 23 november 

 • Rudi Gerard - Waterschap Rijn en IJssel (voorzitter)
 • Ton Beenen - Stichting Rioned
 • Martijn Klootwijk - Gemeente Breda
 • Ruud van Esch - Unie van Waterschappen
 • Stefan Weijers - Waterschap De Dommel
 • Carl Paauwe - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Fred Klein Woolthuis - Waterschap Noorderzijlvest
 • Mark Lamers - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Edwin Coenen - Waterschapsbedrijf Limburg
 • Arjen van der Mark - Wetterskip Fryslân
 • Melanie Kuiper - Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Rien de Ridder - Waterschap Zuiderzeeland
 • Fons Dekkers - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Anneke Spijker - Het Waterschapshuis
 • Bert Palsma - STOWA