Skip to main content Skip to main nav

Programmacommissies STOWA

Voor meer informatie en het indienen van projectformulieren zie

Suggesties voor kennisontwikkeling

 

Programmacommissie Watersystemen (PCW)

Vergaderdata 2021: 18 maart, 10 juni, 30 september, 25 november

 • Auke de Ridder - Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorzitter)
 • Rob Merkelbach - Waterschap Aa en Maas 
 • Jody de Brouwer - Waterschap Scheldestromen
 • Michael Bentvelsen - Unie van Waterschappen
 • Vincent Beijk - Rijkswaterstaat
 • Erik de Haan - Provincie Zuid-Holland
 • Ruud Kersten - Rijkswaterstaat
 • Pieter Waaijer - Waterschap Vallei en Veluwe
 • Roel Bronda - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Joost van der Cruijsen - Waterschap De Dommel
 • Jan Bruin -  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Marcela Laguzzi - Waterschap Brabantse Delta
 • Mark Kramer - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Wim van Oosterom - IPO
 • Jos van Duijnhoven - Het Waterschapshuis
 • Michelle Talsma - STOWA
 • Bas van der  Wal - STOWA

Programmacommissie Waterkeren (PCWK)

Vergaderdata 2021: 25 maart, 17 juni, 23 september, 2 december

 • Rixt Wierda - Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorzitter)
 • Elise Reincke - Wetterskip Fryslân
 • Dolf Moerkens - Unie van Waterschappen
 • Marcel Bottema - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Roy Hendriks - Provincie Gelderland
 • Marieke Hazelhof - Rijkswaterstaat  Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Leontien Barends - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Petra Goessen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Carola van Gelder-Maas - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Marian Booltink - Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Guiljam van der Schelde - Waterschap Scheldestromen (agendalid)
 • Wout de Vries - Rijkswaterstaat
 • Jan Willem Nieuwenhuis - Waterschap Noorderzijlvest
 • Oscar van Dam- Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hanneke Kloosterboer - Waterschap Aa en Maas
 • Henk van Hemert - STOWA
 • Ludolph Wentholt - STOWA
 • Robin Biemans - STOWA
 • Ferdi Timmermans - STOWA (interim)

Programmacommissie Afvalwatersystemen (PCAW)

Vergaderdata 2021: 11 maart, 3 juni, 2 september, 18 november

 • André Struker - Waternet (voorzitter)
 • Jarno de Jonge - Waterschap De Dommel
 • Alex Sengers - Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hardy Temmink - WUR
 • Gerard Rijs - Rijkswaterstaat
 • Rafael Lazaroms - Unie van Waterschappen
 • Olaf Duin - Waterschap Hollandse Delta
 • Len Nooteboom - Waterschap Brabantse Delta
 • Mariska Ronteltap - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Meinhard Eekhof - Waterschap Vechtstromen
 • Enna Klaversma - Waternet
 • Hans Kuipers - Waterschap Zuiderzeeland
 • Noor Ney - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Cora Uijterlinde - STOWA

Programmacommissie Waterketen (PCWatKet)

Vergaderdata 2021: 10 maart, 3 juni, 9 september, 17 november 

 • Rudi Gerard - Waterschap Rijn en IJssel (voorzitter)
 • Ton Beenen - Stichting Rioned
 • Martijn Klootwijk - Gemeente Breda
 • Ruud van Esch - Unie van Waterschappen
 • Stefan Weijers - Waterschap De Dommel
 • Carl Paauwe - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Fred Klein Woolthuis - Waterschap Noorderzijlvest
 • Mark Lamers - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Edwin Coenen - Waterschapsbedrijf Limburg
 • Arjen van der Mark - Wetterskip Fryslân
 • Melanie Kuiper - Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Rien de Ridder - Waterschap Zuiderzeeland
 • Fons Dekkers - Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Anneke Spijker - Het Waterschapshuis
 • Bert Palsma - STOWA