Programmacommissies

Onze programmacommissies

Programmacommissie Watersystemen (PCW)

 • Auke de Ridder - Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorzitter)
 • Rob Merkelbach - Waterschap Aa en Maas 
 • Jody de Brouwer - Waterschap Scheldestromen
 • Michael Bentvelsen - Unie van Waterschappen
 • Vincent Beijk - Rijkswaterstaat
 • Erik de Haan - Provincie Zuid-Holland
 • Marcel van den Berg - Rijkswaterstaat
 • Pieter Waaijer - Waterschap Vallei en Veluwe
 • Roel Bronda - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Joost van der Cruijsen - Waterschap De Dommel
 • Michelle Talsma - STOWA
 • Bas van der  Wal - STOWA

Programmacommissie Waterkeren (PCWK)

 • Rixt Wierda - Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorzitter)
 • Elise Reincke - Wetterskip Fryslân
 • Karin Dijkstra - Waternet
 • Evert Hazenoot - Waterschap Rivierenland
 • Dolf Moerkens - Unie van Waterschappen
 • Myron van Damme - TU Delft
 • Marcel Bottema - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Roy Hendriks - Provincie Gelderland
 • Leontien Barends - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Marieke Hazelhof - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Petra Goessen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Carola van Gelder-Maas - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Marian Booltink - Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Joop de Bijl - Waterschap Aa en Maas
 • Guiljam van der Schelde - Waterschap Scheldestromen (agendalid)
 • Wout de Vries - Rijkswaterstaat
 • Jan Willem Nieuwenhuis - Waterschap Noorderzijlvest
 • Henk van Hemert - STOWA
 • Ludolph Wentholt - STOWA

Programmacommissie Afvalwatersystemen (PCAW)

 • André Struker - Waternet (voorzitter)
 • Erica Mosch -van Hall Hogeschool
 • Douwe-Jan Tilkema - Waterschap Vallei en Veluwe
 • Jarno de Jonge - Waterschap De Dommel
 • Alex Sengers - Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hardy Temmink - WUR
 • Gerard Rijs - Rijkswaterstaat
 • Rafael Lazaroms - Unie van Waterschappen
 • Olaf Duin - Waterschap Hollandse Delta
 • Jelle Roorda - Waterschap Limburg
 • Len Nooteboom - Waterschap Brabantse Delta
 • Mariska Ronteltap - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Cora Uijterlinde - STOWA

Programmacommissie Waterketen (PCWatKet)

 • Rudi Gerard - Waterschap Rijn en IJssel (voorzitter)
 • Ton Beenen - Stichting Rioned
 • Martijn Klootwijk - Gemeente Breda
 • Ruud van Esch - Unie van Waterschappen
 • Stefan Weijers - Waterschap De Dommel
 • Carl Paauwe - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Henry van Veldhuizen - Waterschap Vallei en Veluwe
 • Fred Klein Woolthuis - Waterschap Noorderzijlvest
 • Maarten Nederlof - Waterschap Aa en Maas
 • Mark Lamers - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Edwin Coenen - Waterschapsbedrijf Limburg
 • Arjen van der Mark - Wetterskip Fryslân
 • Elbert Majoor - Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Rien de Ridder - Waterschap Zuiderzeeland
 • Bert Palsma - STOWA