Skip to main content Skip to main nav

Akoestisch onderzoek vacuümtoiletten

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de brongeluidniveaus afkomstig van het doortrekken van verschillende type vacuümtoiletten. In dit rapport zijn de uitwerkingen en resultaten van de metingen - die zijn uitgevoerd in 2018, 2019 en 2020 - in Sneek, Leeuwarden, Den Haag, Wageningen en Deventer opgenomen. Omdat de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het geluid per locatie verschillen, zijn in dit rapport de belangrijkste variabelen in kaart gebracht en beschreven.

In de afgelopen paar jaar vindt, mede door krapte op de woningmarkt, veel nieuwbouw plaatst. Gezien de landelijke en regionale duurzaamheidsambities worden de woningen steeds duurzamer. In dit kader wordt ook steeds vaker gekeken naar verduurzamingsmogelijkheden in de waterketen bij deze nieuwbouw. De toepassing van vacuümtoiletten in woningen wordt steeds vaker overwogen en toegepast.

Een vacuümtoilet verschilt van een regulier toilet (watercloset) doordat deze is aangesloten op een vacuümriool. Hierdoor wordt de urine en fecaliën ‘weggezogen’ in plaats van weggespoeld en is er maar 1 l water nodig per spoelbeurt in plaats van de reguliere 5 tot 8 l. Dit zorgt voor een significante waterbesparing. Bovendien ontstaan er mogelijkheden om dit geconcentreerde toiletwater efficiënt te behandelen. Het nadeel van dit spoelmechanisme is het geluid; de toiletten maken doorgaans meer geluid dan een watercloset en hebben een korte piek.

Vanwege de groei van dergelijke nieuwbouwontwikkelingen is het zinvol is om de werkelijke geluidsemissie in kaart te brengen. In opdracht van STOWA, Waternet, Waterschap Vallei & Veluwe en Gemeente Groningen heeft Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van verschillende type vacuümtoiletten, geïnstalleerd op diverse locaties binnen Nederland. Ter vergelijking zijn ook reguliere toiletten gemeten.

Pagina 49 en 50 bevatten de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.