Skip to main content Skip to main nav

Asset management en stedelijk waterbeheer

Het toepassen van assetmanagement biedt kansen voor meer doelmatigheid in het stedelijk waterbeheer. Deze publicatie schetst de hoofdlijnen voor deze nieuwe manier van denken.

Assetmanagement betekent vooral een verandering in denken over stedelijk waterbeheer. Het denken vanuit effecten voor bewoners en bedrijven, het redeneren vanuit risico’s en het expliciet stellen én beantwoorden van de waaromvraag staan daarbij centraal. Bewustwording en commitment bepalen het tempo van deze ontwikkeling.

De uiteindelijke toepassing van assetmanagement vereist maatwerk en afstemming met alle in de praktijk betrokken partijen. STOWA en Stichting RIONED ondersteunen de implementatie verder met proeftuinen en mede daarop gebaseerde handreikingen.