Skip to main content Skip to main nav

Assetmanagement in Waterstad. Handreiking assetmanagement stedelijk water

Deze handreiking geeft aanbevelingen voor gemeenten en waterschappen om hemelwater, afvalwater, grond- en oppervlaktewater in goede banen door de bebouwde omgeving leiden. Dit gebeurt via de methode van assetmanagement. Het gaat zowel om de technische infrastructuur als om alle betrokken mensen en organisaties.