Skip to main content Skip to main nav

Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder)

In deze brochure laten we zien hoe je Bouwen met Natuur (BmN) van mooie initiatieven van voorlopers naar de nieuwe standaard van het waterschap kunt brengen. We geven een overzicht van strategieën die ingezet kunnen worden om BmN tot gewoontegedrag te maken bij de waterbeheerders.

Er is onderzoek gedaan naar de doelgroepen, gewenst gedrag, motieven en weerstanden die een rol spelen bij het toepassen van BmN. Dit geeft de basis voor de in deze folder voorgestelde aanpak. De voorgestelde strategieën worden uitgewerkt tot een BmN actie- en communicatieplan, maar kunnen nu al worden gebruikt door BmN-specialisten, beleidsmakers, bestuurders, communicatiemedewerkers en BmN betrokkenen van STOWA.