Bellenbeluchting in oxidatiesloten

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het toepassen van bellenbeluchting in de oxidatiesloten van rwzi's. Het geeft goede aanknopingspunten voor het ontwerpen van deze energiezuinige vorm van beluchting.

De meest effectieve maatregel om energie te besparen op een afvalwaterzuivering is het vervangen van oppervlaktebeluchters door diffuse, fijne bellenbeluchting. De beluchting is namelijk verantwoordelijk voor het grootste deel van het energiegebruik van een rwzi (gemiddeld 55-60%). De oxidatiesloot is het meest voorkomende type afvalwaterzuivering in Nederland.

In het kader van de MJA3 is reeds op verschillende oxidatiesloten de beluchting aangepast. De wijze waarop dit gebeurt, verschilt per installatie en ook de energiewinst van deze maatregelen blijkt in de praktijk sterk te variëren. Om meer inzicht en eenduidigheid te verkrijgen over de toepassing van bellenbeluchting in oxidatiesloten heeft STOWA een onderzoeksproject laten uitvoeren. Het doel van dit project was het formuleren van de do’s and don’ts bij installatie van bellenbeluchting in een oxidatiesloot.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van praktijkmetingen en statische en dynamische computermodellen (CFD). De in het rapport beschreven resultaten geven inzicht in de factoren die van invloed zijn op de zuurstofoverdracht en het belang hiervoor van een goede stroming. Deze inzichten kunnen de ontwerper helpen bij de keuzes die moeten worden gemaakt bij het herinrichten van beluchtingstanks. Dit zal leidt tot een optimaal ontwerp en een maximale energiebesparing.