Skip to main content Skip to main nav

Bioplastic uit slib. Verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib (Grondstoffenfabriek)

Om de technische en economische potentie van het winnen van bioplastic uit afvalwater te toetsen heeft STOWA een verkennende studie uitgevoerd.

De Grondstoffenfabriek is zowel een concept voor het winnen, verwerken en afzetten van grondstoffen uit afvalwater, als een fysieke locatie, een rioolwaterzuivering waar grondstoffen uit afvalwater gewonnen worden. Eén van die grondstoffen uit afvalwater is bioplastic, zoals ook omschreven in het visiedocument ‘Routekaart afvalwaterketen tot 2030’. Bioplastics zijn biologisch afbreekbare plastics.

Deze verkennende studie maakt inzichtelijk hoe ver de ontwikkeling van dit concept is gevorderd en waar de knelpunten en kansen liggen. Deze rapportage draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de kennis en praktijkervaring op het gebied van grondstoffenproductie uit afval(water).