Skip to main content Skip to main nav

Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater praktijkvoorbeelden in Nederland, Duitsland en Zweden

Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling en –behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op de gescheiden inzameling en behandeling van stromen uit het huishouden. In dit rapport zijn twintig praktijkvoorbeelden van deze aanpak in stedelijk gebied beschreven.

In dit rapport zijn twintig praktijkvoorbeelden van deze aanpak in stedelijk gebied beschreven. Het rapport beoogt hiermee de huidige stand van zaken rondom de toepassing van decentrale afvalwaterketens in kaart te brengen en leerervaringen voor nieuwe projecten te verzamelen. De beschreven voorbeelden zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland en Zweden. Per project is een korte beschrijving van het project en het toegepaste afvalwatersysteem gegeven. De hoeveelheid informatie die per project is gegeven verschilt. De reden hiervoor is de beperkte beschikbaarheid en slechte toegankelijkheid van gegevens in een aantal van de projecten. Met dit rapport willen wij de zoektocht naar andere manieren van sanitatie ondersteunen.