Bufferboeren, werken aan maatregelen voor een droogtetolerante landbouw

Folder over het hoe en waarom van het project Bufferboeren. In het project werken 24 agrarische ondernemers samen met waterbeheerders aan het testen van maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Het doel is de effecten van verdroging zo veel mogelijk te beperken.