Businesscase thermofiele slibgisting

Om meer inzicht te krijgen in de technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid van thermofiele gisting onder Nederlandse omstandigheden is een businesscase uitgewerkt voor de rwzi Bath. De rwzi heeft een biologische capaciteit van 490 duizend i.e. à 136 g TZV. Daarnaast is een kleinere schaalgrootte beschouwd van 150.000 i.e. à 136 g TZV. Dit rapport bevat de resultaten van deze businesscase.

Om de energieterugwinning op rwzi’s te verbeteren, is de laatste jaren veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de slibgisting om zo de productie van biogas te verhogen. Een mogelijkheid daarvoor is thermofiele slibgisting. Hierbij vindt de slibgisting plaats bij hogere temperaturen (52-55 graden Celsius) dan tot nu toe gebruikelijk (30-33 graden Celsius).