De invloed van bodemstructuur op het watersysteem. Een verkenning

De afgelopen jaren zijn veel onderzoeken en pilotprojecten uitgevoerd op het gebied van water en bodem. Deze hebben een schat aan informatie opgeleverd. Maar nog altijd is er relatief weinig bekend over de mogelijke kwantitatieve bijdrage van bodemstructuur en bodemstructuurverbeteringen aan de waterbeheersing. Het gaat daarbij vooral om het waterbergend en waterbufferend vermogen van de bodem, in natte respectievelijk droge perioden.

Deze verkennende studie van Waterschap Vallei en Veluwe geeft hier meer inzicht in. Mede op basis van de resultaten van deze studie is een beschouwing geschreven over de potentie van bodemkundige maatregelen voor klimaatadaptief waterbeheer (rapport 2013-13 B).