De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid. Samenvatting proefschrift Marco van Bijnen

Dit is de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘The impact of sewer condition on the performance of sewer systems’ van Marco van Bijnen.

Marco van Bijnen ontwikkelde een ‘hydraulische vingerafdruk’ met informatie over veranderingen in het systeemgedrag. Die informatie kunt u gebruiken voor optimalisatie van het beheer. Zijn onderzoek laat zien dat door achterstallig onderhoud de veiligheid voor water op straat in de praktijk kan verschuiven van eens per twee naar eens per jaar. Daardoor is ook het risico op contact met rioolwater in de praktijk groter dan beoogd. Het proefschrift beveelt aan om met risicogestuurd beheer de nadruk meer te leggen op de risico’s en de prestaties dan op besparing van de kosten.

> Bekijk het oorspronkelijke proefschrift