Skip to main content Skip to main nav

Drijflaagproblematiek in rioolgemalen

Dit is de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘On the free-surface vortex driven motion of buoyant particles’. Deze samenvatting beschrijft de praktische resultaten van een promotieonderzoek naar transport van drijfvuil in de ontvangstbassins van rioolgemalen door Alex Duinmeijer, uitgvoerd in het kader van het kennisprogramma Urban Drainage, waar ook STOWA in participeert.

Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in het ontstaan en gebruik van een vortex (draaikolk) voor verticaal transport van drijfvuil in ontvangstbassins van rioolgemalen. Veel rioolgemalen in Nederland hebben in het ontvangstbassin te maken met de vorming van drijflagen van stukjes ‘gestold vet’, ook wel FOG genoemd (fat, oil and grease) en ander drijfvuil. Verwijdering van het drijfvuil en de drijflagen is gevaarlijk, onhygiënisch en arbeidsintensief werk en kost jaarlijks tientallen miljoenen euro’s.

Op basis van experimenten uitgevoerd in het laboratorium van Deltares, in een testopstelling in Breda en in rioolgemaal ‘Nieuw Terbregge’ in Rotterdam zijn de kenmerken en de transportcapaciteit van vortexen onderzocht en vergeleken met modeluitkomsten.

Het onderzoek toont aan dat een vortex een effectief middel kan zijn voor het transport van drijfvuil naar de zuigmond van de pomp. In het onderzoek zijn de bepalingsmethoden voor de onderdompeldiepte van de zuigmond in relatie tot de lengte van de vortex beproefd en aangescherpt. Dit om luchtaanzuiging door de vortex te voorkomen. Tenslotte beveelt Alex Duinmeijer aan om gemaalkelders te verkleinen en de in- en uitslagpeilen waar mogelijk te verlagen om drijflaagvorming te voorkomen.

Deze samenvatting bevat de voor de praktijk meest relevante resultaten van het promotie- onderzoek. In het volledige (Engelstalige) proefschrift vindt u meer informatie over de toe- gepaste (statistische) methoden, modellen en experimentele opstellingen. Het proefschrift met de detailinformatie en de wetenschappelijke onderbouwing van de resultaten kunt u HIER downloaden.