Skip to main content Skip to main nav

DWAAS; vervolgonderzoek rioolvreemd water

Dit rapport beschrijft de resultaten van een vervolgonderzoek naar zogenoemd rioolvreemd water, water dat niet thuishoort in het riool, maar er toch in terecht komt.

De droogweerafvoer in Nederland is gemiddeld 60 % hoger dan verwacht. De maxima lopen op tot soms 700 %. De afvoer is dan dus 7 keer hoger dan verwacht. Dit 'rioolvreemde' water veroorzaakt nogal wat kosten. Alleen al aan extra rijksheffing en energiekosten zijn de waterschappen in totaal hierdoor circa 15 miljoen euro per jaar kwijt. Indien de extra emissies die door de grotere volumestroom worden veroorzaakt te niet zouden worden gedaan, is hiervoor een bedrag van enkele honderden miljoenen euro's nodig. Naast afkoppelen van hemelwater verdient rioolvreemd water een volwaardige plek in de afweging van mogelijke maatregelen in de waterketen. In voorkomende gevallen is met eenvoudige maatregelen een snelle winst in termen van milieurendement of kosten haalbaar.