Skip to main content Skip to main nav

EMOS, emissiemodel voor systeemkeuze

Dit rapport geeft een beschrijving van EMOS, Emissiemodel voor Systeemkeuze’. Het rekenmodel kan water- en stofstromen vanaf binnenkomst in de afvalwatersysteem volgen tot aan de lozingspunten. Op deze manier is bekend uit welke bron lozingsvolumes en emissies afkomstig zijn.

Het model is een hulpmiddel bij het beantwoorden van vragen rond het terugdringen van waterketenemissies in relatie tot het type rioleringssysteem, met of zonder randvoorzieningen, en het beheer en onderhoud ervan. Zie voor de belangrijkste onderszoeksresultaten het STOWA-rapport 2009-31 Invloed van de systeemkeuze op de emissies van het afvalwatersysteem’.

Klik 
hier als u het EMOS-model wilt bestellen. Na ontvangst van het bestelformulier zorgt ontwikkelaar Arcadis voor de verzending.