Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek

In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest. Dit concept, ‘Waterschoon’, richt zich naast de verwerking van afvalwater en GF-afval op het maximaal (terug)winnen van energie en fosfaat uit afvalwater en op het minimaliseren van het drinkwatergebruik. Het decentrale systeem is in 2008 ontworpen voor ruim 550 inwoners.

Gedurende 2,5 jaar is het project gemonitord en bemonsterd, om een goede basis te creëren voor een brede evaluatie van het waterschoon-concept. Er is daarbij volop nagedacht over de afbakening van de systeemgrenzen en het zo eerlijk mogelijk vergelijken van dit concept met een conventioneel systeem voor inzameling en behandeling van afvalwater. Ook het perspectief op doorontwikkeling was hierbij een belangrijke vraag.

In dit rapport treft u de resultaten van het onderzoek aan. De onderzoekers hebben gepoogd deze resultaten zo onafhankelijk mogelijk weergegeven. Toch zal er – ook na het lezen van dit rapport - veel te discussiëren over blijven. Niet alles was in droge getallen te vangen, juist omdat het systeem zo veel afwijkt van gangbare sanitaie. Dit rapport is daarmee zeker niet het einde van de discussie. Het is goede weergave van de tussenstand en een stevig vertrekpunt voor verder werk en discussie.  Het rapport geeft meer dan voldoende basis voor verder onderzoek en perspectief op doorontwikkeling van het concept.

Meer informatie op waterschoon.nl.