Skip to main content Skip to main nav

Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek / Waterschoon 2

Dit rapport bevat de resultaten van langjarige monitoring van de prestaties van het nieuwe-sanitatiesysteem in de wijk Noorderhoek in Sneek. In situaties waarbij de transportafstanden van afvalwater groot zijn of nieuwbouwwijken gefaseerd worden gerealiseerd, lijkt dit concept een alternatief voor de conventionele inzameling en behandeling van afvalwater. Ook voor de verwijdering van micro-verontreinigingen in afvalwater biedt het hier onderzochte concept perspectief vanwege het geconcentreerdere afvalwater.

In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept ontwikkeld voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF). Dit concept, genaamd ‘Waterschoon’, is naast de verwerking van afvalwater en GF-afval ingericht op het maximaal (terug)winnen van energie en fosfaat en het minimaliseren van het drinkwatergebruik. Dit decentrale systeem werd in 2008 ontworpen voor ruim 550 inwoners.

Bij de afronding van de evaluatie in 2014, werd onderkend dat de lage belasting (79 inwoners) van het systeem de nodige vragen oproept over de representativiteit van de conclusies. Omdat in 2014 de woningmarkt weer aantrok was er zicht op het bijbouwen van woningen op korte termijn. Omdat dit een substantiële toename van het afvalwater- en GF-aanbod als gevolg zou hebben, werd besloten het monitoringtraject te verlengen. De evaluatie van de prestaties bij hogere belasting geeft een betrouwbaarder beeld over de potenties van het systeem. Ook worden de effecten van de aanpassingen die aan het systeem zijn gedaan duidelijk. Tot slot is meer inzicht ontstaan in het beheer en onderhoud over de langere termijn en het al dan niet optreden van storingen.

In dit rapport treft u de resultaten van het verlengde monitoringonderzoek aan. De resultaten zijn door de langere monitoringsperiode en een hogere belasting, concreter en beter onderbouwd dan in de rapportage uit 2014. Het Waterschoon zuiveringssysteem blijkt voor meer dan 1530 inwoners afvalwater te kunnen zuiveren. Het systeem kan, met de meest optimale energiehuishouding, tot 78kWh per inwoner per jaar leveren. Deze positieve energiebalans is ook doorslaggevend in de positieve LCA- score (beter dan de 100.000 i.e. referentie). Daarmee geeft dit rapport een update van het perspectief van deze andere manier van inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater. De kosten in een referentiesituatie zijn weliswaar hoger dan de conventionele aanpak, die referentiesituatie bestaat echter lang niet overal.

In situaties waarbij bijvoorbeeld de transportafstanden van afvalwater groot zijn of nieuwbouwwijken gefaseerd worden gerealiseerd is dit concept een alternatief voor de conventionele inzameling en behandeling van afvalwater. Ook voor de verwijdering van micro-verontreinigingen in afvalwater biedt het hier onderzochte concept perspectief vanwege het geconcentreerdere afvalwater.

Naast het hoofdrapport zijn er drie achtergrondrapporten uitgebracht over specifieke aspecten van het Waterschoon-project: financieel-economische analyse (2018-63A), duurzaamheid (2018-63B) en energie (2018-63C). Deze rapporten kunt u hieronder ook downloaden.