Explorative research on innovative nitrogen recovery

Dit Engelstalige rapport bevat de resultaten van verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugwinnen van ammonium uit afvalwaterdeelstromen op Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties. De onderzoekers hebben daarvoor enkele veelbelovende nieuwe technieken in beeld gebracht, toegelicht en met elkaar vergeleken. Verder wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van het teruggewonnen product, zoals kunstmest.

This report comprises the results of an explorative study on innovative nitrogen recovery from side streams of wastewater treatment plants (WWTPs) in the Netherlands. The main objective of the study was to identify promising new technologies for recovery of nitrogen which can be subsequently used as an artificial fertilizer. This shortcircuits the global nitrogen cycle and thereby reduces the environmental impact of the nitrogen cycle that has been distorted by human influence (eutrophication, greenhouse gases).