Fosfaat: van leegloop naar kringloop

In dit rapport leest u het verslag van een workshop over een nieuwe aanpak van de fosfaatkringloop in Nederland.

Fosfaaterts, de grondstof voor fosfaatkunstmest, wordt steeds schaarser. De verwachting is dat de voorraden winbare erts binnen 60­ tot 90 jaar geheel op zijn. STOWA en Grontmij hebben vorig jaar het initiatief genomen om vertegenwoordigers van de aanbodkant van fosfaathoudende stromen (zoals rwzi’s), vertegenwoordigers van de vraagkant van fosfaathoudende producten en technologen in een workshop met elkaar in contact te brengen. Doel was te komen tot mogelijkheden voor een nieuwe duurzame aanpak van de fosfaatkringloop in Nederland. In dit rapport leest u het verslag van deze workshop en de achtergronden over de fosfaatproblematiek.