Fosfaatterugwinning in communale afvalwaterzuiveringsinstallaties

In deze studie zijn vier processen nader onderzocht die kunnen worden ingezet voor de terugwinning van fosfaat uit communaal afvalwater, zowel op de rwzi zelf als bij de slibeindverwerking.

Het gaat om Pearl, Airprex, Ashdec en SNB-Thermphos. Daarnaast is een praktijksituatie toegelicht waarbij het Anphos proces is toegepast. De processen zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • toegepast op communaal afvalwater;
  • full scale bewezen;
  • status en zekerheid afzet eindproduct.

Een essentiële randvoorwaarde voor het effectief terugwinnen van fosfaat uit afvalwater is dat een eindproduct kan worden geproduceerd in grote hoeveelheden, met constante kwaliteit en voldoende zuiverheid, vrij van pathogenen en met de juiste fysische eigenschappen. Zo kunnen er met de minerale meststoffenindustrie en kunstmestafnemers langjarige contracten worden gesloten, zodat een verzekerde en stabiele afzet mogelijk is.