Skip to main content Skip to main nav

Fresh Water Options Optimizer, methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten

De afgelopen jaren zijn er uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. Enkele (kennis)instellingen hebben een instrument ontwikkeld waarmee de potentie van deze oplossingen voor een gebied in kaart wordt gebracht: de Fresh Water Options Optimizer (FWOO). Waterschappen kunnen met de informatie van deze webbased applicatie bepalen hoeveel water in hun beheersgebied beschikbaar kan worden gemaakt met lokale oplossingen.

De Fresh Water Options Optimizer produceert aan de hand van informatie over de bodemgesteldheid, de diepere ondergrond en de mogelijkheden voor water aan- en afvoer, kaarten die aangeven hoe kansrijk een bepaalde techniek in een gebied is. Diverse technieken zijn in het instrument meegenomen, zoals regelbare drainage, kreekruginfiltratie, Freshmaker, ASR Aquifer Storage and Recovery en waterconservering via stuwen.

De uitkomsten van de FWOO staan online op een speciale FWOO-website.

Dit rapport beschrijft de achterliggende methodiek van de FWOO. Een belangrijk onderdeel van de methodiekontwikkeling was de toetsing op een casusgebied. Ook deze toets, uitgevoerd met steun van Hollands Noorderkwartier wordt beschreven in het eindrapport. De casus is illustratief voor de wijze waarop de kaarten en methodiek kunnen worden toegepast.

N.B. Dit rapport is een uitgebreide, met een casus aangevulde versie van het rapport 2014-16.