Skip to main content Skip to main nav

Grondstoffenfabriek. Vezelgrondstof uit zeefgoed

STOWA en Waternet doen al enige jaren praktijkonderzoek naar het fijnzeven van effluent. Daarvoor staat op rwzi Blaricum een speciale pilot-fijnzeefinstallatie. Hiermee wordt een groot deel van het aanwezige en tot vezels uiteengevallen toiletpapier uit het aangevoerde afvalwater verwijderd. In dit rapport wordt verslag gedaan van specifiek onderzoek naar de verwerkings- en vermarktingsmogelijkheden van uit het water gezeefde en vervolgens ontwaterde papierpulp.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er goede mogelijkheden zijn om de papierpulp na opwerking tot vezelgrondstof een nieuwe bestemming te geven. Er zijn diverse markten die interesse hebben in het zeefgoed als vervangende grondstof. Dat kan zijn in de vorm van vezel, maar ook in de vorm van koolstofbron voor productie van chemicaliën, of afgeleide producten. De uit papierpulp gewonnen vezelgrondstof  kan onder meer dienen als isolatiemateriaaal, of als zogenoemde afdruipremmer in asfalt (een bindmiddel). Het economisch perspectief van zeefgoed is goed. De kostprijs voor opwerking is concurrerend in vergelijking tot de oud-papiermarkt.

Kortom: de productie van vezelgrondstof uit fijnzeefgoed bijdragen aan de ontwikkeling van rwzi tot hoogwaardige leverancier van grondstoffen, i.p.v. laagwaardige afvalwaterverwerker.

Film over fijnzeven van effluent